GenerySoftware
  • download безплатна редакция
  • buy now! комерсиална редакция
Genery Software

Agelong Tree - програма за създаване на генеалогически (родословни) дървета

Много хора се интересуват от историята на своя род, събират сведения за своите предци, мнозина биха искали да разберат всичко за роднинските си връзки, да привлекат към това своите близки. Благодарение на съвременните информационни технологии вече има възможност да се събира и систематизира цялата известна информация за живелите и живите роднини и нагледно да се представи във вид на родословно (генеалогическо) дърво.

Agelong Tree е компютърна програма за построяване на генеалогически дървета, записване и показване на информация за хора и събития в техния живот. Програмата е лесна за ползване, могат да я ползват дори деца. В същото време Agelong Tree има широки възможности: автоматично строи генеалогически дървета за всяка личност, съдържа механизъм за събития, позволяващ създаване на сложни жизнеописания, позволява записване на мултимедийни данни, има възможност за търсене, сортиране и филтрация на данни, получаване на статистика.

Един от ключовите елементи на програмата е събитието. Живота на човека се разглежда като последователност от събития. В програмата е предвиден голям избор от стандартни типове събития (раждане, сватба, смърт и т.н.), можете да създавате и свои типове събития. Всяко събитие може да има един или няколко участника. Например, в събитието раждане има три стандартни участника. Техните роли в събитието: родил се (родила се), баща и майка. Освен стандартните участници в събитието може да се добавят и произволно количество участници с други роли (например, свидетел).

Генеалогическото дърво се създава въз основа на сведенията за хората и събитията, които свързват тези хора. Дървото може да бъде построено за всеки избран човек. Специалния алгоритъм по оптимален начин формира родословното дърво, изравнява и балансира родословни дървета с най-сложни структури. Набора хора, показвани в родословното дърво, може да е различен: от преките предци и потомци на човека до всички кръвни роднини (и техните съпрузи). Още повече, в родословното дърво автоматично се изчисляват и показват степента на родство на хората по отношение на човека, за когото е създадено дървото. Родословното дърво може да бъде отпечатено, за големи родословни дървета е предвиден печат по страници.

Още един начин за показване на информацията поддържан то Agelong Tree - нарича се родословно удостоверение. Удостоверението не е е толкова нагледно като дървото, но пък позволява да се покаже максимална информация за избрания човек и неговите роднини (подобно на удостоверението за наследници).

За всеки човек и всяко събитие програмата позволява да се записва един или няколко документа. Това може да са най-разнообразни данни: текст, фотографии, звук, видео.

Системата от филтри позволява от общия списък да се извличат хора, отговарящи на определени критерии. Например, може да се изберат тези, които в момента живеят в определен град и са се родили през 30-е години. По списъка с хора, събитията, документите и по хората в построеното дърво може да се създаде статистика: количество хора, мъже, жени, количество поколения, средна продължителност на живота и средна възраст, количество деца и така нататък.

Текуща версия: 4.7. Операционна система Microsoft Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 10.
Примери на дървета
Agelong Tree
Генеалогическо дърво на принцеса Даяна
Agelong Tree
Генеалогическо дърво на Александър Пушкин
Agelong Tree
Генеалогическо дърво на Наполеон Бонапарт

 

reminder

Agelong Tree Reminder - безплатна програма за напомняне за близки годишнини

Въведете e-mail за да се абонирате за нашия мейл-лист с новини за програмата