GenerySoftware
Genery Software

Agelong Tree – ģimenes koka uzbūves programma

Daudzi interesējas par savas dzimtas vēsturi un meklē informāciju par saviem senčiem, piesaistot savus radiniekus un grib izprast radnieciskus sakarus. Pateicoties mūsdienīgām tehnoloģijām, parādījās iespēja savākt un sistematizēt visu zināmo informāciju par senčiem un dzīvojošajiem radiniekiem un pārskatāmi attēlot to ģenealoģiskajā kokā.

Agelong Tree – tā ir ģenealoģisko koku veidošanas datorprogramma, kur var vienkārši atspoguļot informāciju par radiniekiem un notikumiem viņu dzīvē. Programma ir viegli lietojama – tajā var strādāt pat bērni. Kā arī Agelong Tree programmai ir plašas iespējas: tā automātiski veido ģenealoģiskus kokus jebkurai personai, satur notikumu mehānismu, kas ļauj organizēt sarežģītus dzīves aprakstus un glābāt multimedija datus. Programmai ir datu meklēšanas, šķirošanas un filtrācijas, kā arī statistikas iegūšanas iespējas.

Viens no galvenajiem programmas elementiem ir notikums, kur cilvēka dzīve tiek aplūkota kā notikumu secība. Programma satur standartu notikumu plašu izvēli (dzimšana, laulība, nāve utt.), kā arī var izveidot citus notikumus. Katram notikumam var būt viens vai vairāki dalībnieki. Piemēram, notikumā dzimšana ir trīs standarta dalībnieki. Viņu lomas notikumā ir: piedzima, tēvs un māte. Var pievienot arī citus dalībniekus ar dažādām lomām, piemēram, lieciniekus.

Ģenealoģiskais koks tiek izveidots pamatojoties uz informāciju par personām un notikumiem, kas viņus saista. Koks var tikt izveidots jebkurai izvēlētai persona. Speciālais algoritms optimāli formē dzimtas koku, izlīdzina un balansē dzimtas kokus ar dažādām struktūrām. Personas atspoguļotas dzimtas kokā var būt dažādas: sākot ar tiešajiem senčiem un pēcnācējiem līdz visiem asins radiniekiem (un viņu laulātiem). Dzimtas kokā automātiski tiek aprēķināti un atspoguļoti personu dzimtas pakāpes attiecībā pret izvēlēto personu, kurai šis koks ir izveidots. Dzimtas koks var tikt izdrukāts. Lieliem dzimtas kokiem tiek paredzēta arī lappušu drukāšana.

Dzimtas koks nodrošina vēl vienu informācijas atspoguļošanas veidu, kas saucas paaudžu saraksts. Saraksts nav tik labi pārskatāms kā koks, bet ļauj atspoguļot maksimāli daudz informācijas par izvēlēto personu un personas radiniekiem.

Jebkurai personai un jebkuram notikumam programma ļauj glabāt vienu vai vairākus dokumentus. Tie var būt visdažādākie dati: teksts, fotogrāfijas, skaņa, videomateriāli.

Filtru sistēma ļauj no kopējā saraksta izvēlēties personas, kas atbilst atsevišķiem kritērijiem. Piemēram, var izvēlēties tos, kas pašlaik dzīvo Daugavpilī un piedzima 30ajos gados. Pēc personu, notikumu un dokumentu sarakstiem izveidotā kokā var aplūkot skaitlisko statistiku: vīriešu, sieviešu un paaudžu skaits, vidējais dzīves ilgums, bērnu skaits utt.

Pēdēja versija: 4.7. Nepieciešama Microsoft Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 10.
Ģimenes koku piemēri
Agelong Tree
Princeses Diānas ģimenes koks
Agelong Tree
Aleksandra Puškina dzimtas koks
Agelong Tree
Napoleona Bonaparta dzimtas koks

 

reminder

Agelong Tree Reminder - bezmaksas programma tuvāko svinīgo dienu atgādināšanai

Ievadiet e-pastu, lai saņemtu jaunumus (angļu valodā)